Verge Remei

 

 

 


Pàgina principal de la Parròquia
1939 | 2024 - LXXXV anniversario repromissionis - 17ena. edició
Anar a Facebook -->
Declarada Festa tradicional d'interès nacional (Acord de la Generalitat de Catalunya GOV/255/2010 - DOGC 5766 30.11.2010)
Altres idiomes
Castellano --> English version --> Français -->

ORGANITZACIÓ - CONSELLS I RECOMANACIONS

PREUS 2024

DOMASSOS: €
FANALETS AMB CIRI: €
CIRI SOLT: €


REPRESENTANTS DE SECTOR

Els representants del sector són els portaveus de la població. No dubteu en consultar-los per aclarir qualsevol dubte pràctic sobre el sector, els horaris, el recorregut de les processons, etc. Feu-los saber també qualsevol queixa o suggeriment que ens ajudi a millorar l'organització. En l'edició d'enguany són:

FELIP	PEDRELL: Isa Queralt
GENERAL PRIM: Àngel Martínez SANT JOSEP: José Maria Gil Nolla PLAÇA MAJOR: Mercedes Carceller AV. CATALUNYA: Anna Ma. Aparicio DOCTOR FLEMING: Enrique Gil Rubio
SANT MIQUEL: Ma. Jesús Castro CAMÍ AMPLE: Mario Fibla S. LES CASES: J. Esteban Fornós G.


VESTUARI DE LA MARE DE DÉU

No s'atendrà cap petició particular referent a canvis de vestuari o joies de la Mare de Déu. L'equip de Mantenidores de la Capella de la Mare de Déu farà els canvis segons els seus criteris d'una manera equitativa i coherent.


ORNAMENT FLORAL DE LA PEANYA

L'ornament floral de la peanya serà renovat cada 2 dies amb la participació de les diferents botigues de flors del poble. No s'atendran peticions particulars i totes aquelles persones interessades en col·laborar econòmicament en les flors de la peanya poden adreçar-se a la portaveu de l'equip de Mantenidores, Sandra Fabregat, que disposarà els diners en un fons comú a repartir entre tots els dies de les Festes.


RESPECTE I SILENCI

Manteniu un ambient de serenitat i respecte en tots els actes religiosos, principalment quan la imatge de la Mare de Déu està a l'altar del sector i durant les processons.


FOTOS I VÍDEOS

Recomanem a tothom que es faci les fotos i filmacions de record davant l'altar del sector, exceptuant les d'aquells que portin la peanya. Eviteu sempre que la Mare de Déu estigui parada a conseqüència d'una foto o filmació i, sobre tot, no us poseu davant la peanya interrompent la processó per fer-vos una foto o enregistrar-vos en vídeo. No trepitgeu les catifes abans del pas de la Mare de Déu.


PORTADORS DE LA PEANYA

Tingueu en compte els trossos de carrers poc habitats on hi ha pocs portadors de la peanya. Penseu que el pes total del conjunt és elevat i és molt convenient una renovació permanent dels qui porten la Mare de Déu.


ROMERIA DEL DIA DEL REMEI

Participeu amb força el dia de la romeria. És el dia més adequat per col·laborar en el transport de la peanya, ja que el recorregut fins l'ermita és llarg i feixuc.


INFORMACIÓ

Tots els dies hi haurà instal·lat un plafó informatiu al costat de l'altar de cada sector amb les dades més importants del dia. També us podeu informar adreçant-vos a qualsevol membre de la Junta del Remei, que aniran identificats amb un distintiu.


IL·LUMINACIÓ DELS CARRERS

Aquells carrers que corresponguin a un dia diferent del sector que toqui però pels quals ha de passar la processó per qüestions d'itinerari han d'estar suficientment il·luminats encara que no estiguin guarnits. Consulteu els itineraris amb els vostres representants.

El primer divendres per la nit, a partir de les 22:00h, la Mare de Déu es traslladada a Les Cases, i el dissabte per la nit, a partir de les 23:00h, retorna a Alcanar. Els següents carrers haurien d’estar suficientment il•luminats durant aquests períodes: Felip Pedrell, Plaça Major, Generalitat, del Mar, Verge de Montserrat i Sant Carles.

ALTRES ASPECTES LOGÍSTICS

El pas de la peanya de la Mare de Déu pels carrers necessita una amplada mínima de 2,5 metres. En conseqüència, no es poden disposar elements ornamentals als costats de les catifes si no es respecta aquesta distància. Tanmateix, els altars han de preveure una superfície mínima d’1,30 x 1,30 metres per situar la peanya i deixar la part posterior lliure amb un fàcil accés.

Atesa la complexitat cada vegada més gran que representa la confecció dels altars, es demana a tot el veïnat del sector que col•labori econòmicament o amb el seu temps amb els organitzadors. Cal pensar que l’altar representa tot el sector.

L'Ajuntament d'Alcanar organitza el servei especial de recollida de brossa. Cal estar atents a les seves instruccions. L'Ajuntament ho informarà amb més detall amb uns rètols que es posaran als contenidors.

Tanmateix, es demana a tot el veïnat que qualsevol ornament penjat damunt els carrers (llums, flors, etc) s'ha de disposar a una alçada mínima de 4,50 metres per facilitar el pas dels camions de recollida de brossa i, eventualment, el pas de camions de bombers en cas d'emergència.
BAIXADA DE LA MARE DE DÉU

El dimecres, 2 d'octubre, cap a les 19:30 hores, a la posta del sol, s'iniciarà la baixada de la imatge amb la peanya que portaran fins al poble els nois i noies que hagin fet 18 anys en els últims 5 anys.

Tots els devots que vulguin acompanyar la baixada ho podran fer. S'hauran de concentrar a l'ermita a l'hora abans apuntada.


DOMASSOS ALS BALCONS

Una bona manera de guarnir els balcons i finestres durant aquestes festes és amb els domassos de tela amb la imatge de la Verge que podeu aconseguir a la Casa Abadia i a la parròquia de Les Cases.


FANALETS

Cada nit del novenari podreu trobar vora l'altar de sector la parada atesa pels voluntaris on comprar els típics fanalets.


ITINERARIS

Als voltants de l'altar de sector corresponent trobareu un plafó informatiu amb l'itinerari de la processó del dia i altres informacions d'interès.

Tornar a dalt ^^^  

www.quinquennals.cat ----------------------------------------- © Parròquia d'Alcanar - Junta d'Administració del Remei