Parròquia d'Alcanar
Web de la Parròquia de
Sant Miquel d'Alcanar

parroquiaalcanar.com | quinquennals.cat
ACTUALITZACIÓ
18.02.2018
Tornar a l'inici >>

TEMPLE | ERMITA | CENTRE PASTORAL | CÀRITAS | CAMPAMENTS | FAM | MPJ | MAC | CATEQUESI | QUINQUENNALS

 

Convent - Centre Pastoral

El Convent, com es coneix popularment l’edifici del carrer Càlig núm. 30, des de l’any 1972 és el Centre Parroquial de Pastoral. Com a tal, ha tingut una influència molt estimable en la vida de la Parròquia d’aquests darrers anys, especialment pel que fa referència a la catequesi i la pastoral juvenil, tal com s’explica en l’apartat dedicat al M.P.J.

En el present apartat de la pàgina web volem donar a conèixer les dades més importants i interessants d’aquest edifici esdevingudes en la seva llarga història, no exempta de polèmiques a causa de la seva propietat o titularitat, i dels serveis al que ha estat destinat en diferents moments.

Ho farem seguint i resumint les notes recopilades pel que fou rector de la Parròquia Mn. Joan Ferrer i publicades l’any 2000 en el llibret Convent d’Alcanar. Moviment Parroquial Juvenil 25é aniversari, segons els següents apartats:

1. HOSPITAL

L'Hospital o Convent, amb què també se sol conèixer popularment aquest edifici, és un dels tres edificis emblemàtics d'Alcanar administrats per la Parròquia, conjuntament amb l'Església de Sant Miquel i l'Ermita del Remei. Es tracta d'un immoble de 368 metres quadrats de planta, de dos pisos, limitat pels carrers Méndez Núñez, Càlig i Sant Josep.

Els usos de l'edifici a través de la seva història han estat d'hospital, convent de monges, centre d'ensenyament i l'actual com a centre d'activitats pastorals de la parròquia. També va compartir una àrea per a establir la seu del Jutjat de Pau municipal.

Construït amb un estil popular ha complit des dels inicis la funció per a la qual fou creat: d'assistència als més necessitats, tant des del punt de vista de la salut, com de les necessitats materials i espirituals de les persones maltractades per la societat.

Convent

2. ORIGEN

Segons el testament de Francisca Gil i la crònica del canonge Matamoros, l'edifici es va inaugurar l'any 1898 i funcionava com a Hospital, a partir de la voluntat del capellà canareu José Ulldemolins, oncle de Francisca Gil, que en fou l'hereva. Una petita part de les obres es va sufragar amb aportacions populars.

D'acord amb aquest testament, l'edifici va ser concebut com a hospital de beneficència i se'n deixava l'administració a la competència exclusiva del rector de la parròquia en tot moment. Per tant, la parròquia és i ha estat sempre la responsable del manteniment de l'edifici i de la gestió dels seus usos, sempre seguint l'objectiu benèfic expressat al testament de Francisca Gil. En diferents moments de la seva història també s'ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcanar.

L'any 1991 es va extingir la Fundació Hospital, responsable de l'administració de l'edifici fins aleshores, i la titularitat, amb tots els drets i béns presents i futurs, van passar a la Parròquia d'Alcanar per atendre noves finalitats en ordre a la formació de la joventut.

Convent Entrada

3. CENTRE EDUCATIU

L'Hospital va funcionar com a tal uns quaranta anys. L'any 1926 ja hi ha constància del seu ús com a col·legi, assistit per monges de la Consolació. Després de la Guerra Civil de 1936 aquestes monges abandonaren l'edifici i la seva missió docent. Durant tota la guerra l'edifici tornaria a ser hospital i després d'acabar-se aquesta es destinaria temporalment a Escola Nacional per a xiquetes i llar d'infants per a xiquets i xiquetes.

L'any 1952 vingueren les Germanes de la Doctrina Cristiana, fundant al mateix immoble el Col·legi Ntra. Señora del Remedio destinat a xiquetes i llar d'infants. Moltes canareves van rebre formació en aquesta etapa, fins i tot per preparar les proves lliures de Batxillerat. Les monges van romandre al "Convent", nom popularitzat que encara avui s'utiiitza, fins l'any 1972. Conjuntament a la tasca docent també van constituir un moviment parroquial de noies amb reunions de formació i pregària, i altres activitats com excursions i teatre on també hi van començar a participar els nois d'aquella època.

Després de marxar les monges encara continuà algun temps el servei educatiu amb una extensió de les aules de les Escoles Nacionals. A partir del curs 1980/81 s'hi va instal·lar un centre de Formació Professional gràcies a la iniciativa de l'AMPA Juan Bta. Serra presidida pel Sr. Ramon Esteban. Aquesta col·laboració de la parròquia amb el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Alcanar es mantindrà fins que s'inaugurà el nou edifici de l'Institut Sòl de Riu.

Monges

4. CENTRE DE PASTORAL PARROQUIAL

A partir de 1972 la Parròquia dedicà el local a les seves activitats pastorals: catequesi de precomunió, comunió, postcomunió, confirmació, postconfirmació,... Al voltant de 300 xiquets i adolescents es reunien setmanalment al Convent buscant aquest servei demanat pels pares i mares, i per ells mateixos.

També es duen a terme els cursets prematrimonials per a les parelles que tenen projectat casar-se durant l'any, reunions de pares, assemblees comarcals de Càritas Diocesana, reunions de la comissió permanent del Moviment d'Adults Cristians i totes les activitats que durant molts anys ha organitzat el Moviment Parroquial Juvenil (MPJ): campanya contra la Fam, missions, sortides de cap de setmana i, de forma destacada, els campaments d'estiu.

Tota aquesta activitat pastoral ha permés la formació humana i cristiana de centenars de joves del nostre poble i és al Convent, ara Centre de Pastoral Parroquial, on es continua oferint aquest servei tan imprescindible.

Reunions
© Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - Alcanar Amunt